Waterschap De Dommel

Op enkele beken in het gebied van Waterschap De Dommel kunt u SUPPEN, kanoën, varen en roeien. Op sommige plaatsen mag u alleen met een SUP, kano of roeiboot varen. Op andere plekken mag u ook met een lichte motor varen. Op de vaarkaart ziet u hoe u op welke plaats mag varen.

Waar moet u rekening mee houden als u gaat varen

 • Vaar alleen op plaatsen die op de vaarkaart staan aangegeven.
 • Op de plaatsen waar u met een lichte motor mag varen, mag uw boot niet langer dan 7 meter zijn. U mag maximaal 13 km/uur varen.
 • Neem geen alcohol mee op de sup, in de kano of in de boot.
 • Veroorzaak geen geluidsoverlast.
 • Neem afval mee terug naar de instapplaats.
 • Kom alleen op oevers, waar in-en uitstapplaatsen liggen. Op andere plekken beschadigt u de oevers. Komt u op andere oevers, dan heeft u toestemming nodig van de grondeigenaar. De in- en uitstapplaatsen herkent u aan dit bord:

Tips voor veilig en gezond kanoën, varen en roeien

 • U moet goed kunnen zwemmen. U zou in het water kunnen vallen.
 • Vaar niet in de buurt van watermolens, stuwen en vistrappen. Dit is levensgevaarlijk. Stap uit het water waar dit aangegeven is en ga er verderop weer in. Of gebruik de kanogoot.
 • Spring niet in het water. Het is namelijk niet schoon genoeg. Ook de stroming kan te hard zijn.
 • Zorg ervoor dat u geen water binnenkrijgt. Anders kunt u ziek worden.
 • Was eerst uw handen met schoon water, als u contact met het water hebt gehad. Daarna kunt u iets gaan eten of drinken.
 • Wanneer u in diep water valt, pas dan op voor koude stromingen. U kunt kramp krijgen en onderkoeld raken, waardoor u zou kunnen verdrinken. Vaar hier daarom ook nooit alleen.  
 • Als het gaat onweren, kom dan uit het water. Wacht niet op de eerste bliksem.
 • Pas op voor omgewaaide bomen, takken of andere hindernissen. Deze kunnen onder water liggen.
 • Houd ook rekening met onverwachte stromingen en sterk veranderende waterstanden.
 • Houd het water en de waterkant schoon. Zwerfvuil trekt ratten aan. Rattenurine in het water kan de ziekte van Weil verspreiden: een zeer ernstige levensbedreigende infectieziekte. Deze ontstaat door contact met besmet water via de slijmvliezen of via wondjes. Wees daarom extra voorzichtig als u ratten ziet en probeer contact met het water te voorkomen.

© 2021 Eindje Suppen